Laatste artikel

In het Hyster Karry Krane-arrest werd – kort gezegd – bepaald dat men onrechtmatig handelt als men verwarring sticht door na te laten een andere weg in te slaan als dit wel mogelijk is. In dit Scrabble-arrest wordt door de Hoge Raad (onder meer) bepaald in hoeverre men moet afwijken.

Actuele artikelen

Er bestaat geen verplichting om op alle punten af te wijken. Men moet doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen, dat door gelijkheid de kans op verwarring ontstaat of vergroot wordt
In dit arrest wordt door de Hoge Raad bepaald onder meer dat het beweerdelijk nagebootste product onderscheidend vermogen dient te hebben en de eiser niet de ontwerper hoeft te zijn.
Het Hyster Karry Krane-arrest is het (basis)arrest over slaafse nabootsing.

Oudere artikelen